Meniu
Krepšelis

Sąlygos ir taisyklės

Sąlygos ir taisyklės
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.2. Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis;
1.3. Juridiniai asmenys;

1.1. Naudotis Pardavėjo el. parduotuvės savam.lt paslaugomis turi teisę: veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.

2. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
2.3. Ši pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja Pirkėjui apmokėjus užsakymą.
2.4. Pirkėjui neapmokėjus užsakymo, laikoma, kad Pirkėjas vienašališkai nutraukė sutartį.

2.1. Laikoma, kad Pirkėjui patvirtinus suformuotą užsakymą, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis.

2.2.Užsakymo kuponas išsiunčiamas Pirkėjui el.paštu ir saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

 3. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
3.2. Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis Pirkimo – pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
3.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir/ar paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
3.4. Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.
3.5. Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors tokia galimybė buvo suteikta.

3.1.Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir/ar paslaugą, pateikiamą Pardavėjo el. parduotuvėje.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, savam.lt gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklalapio veiklą, apie tai išanksto nepranešęs Pirkėjui.
4.3. svam.lt įsipareigoja šiose Taisyklėse ir tinklapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis savam.lt tinklapio teikiamomis paslaugomis ir įsigyti savam.lt atstovaujamų partnerių prekes.
4.4. Pardavėjas neperduoda (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus prie pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam sutarties įvykdymui

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti savam.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, savam.lt turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis savam.lt tinklalapiu.

5. PREKIŲ IR PASLAUGŲ PRISTATYMAS

5.1. Pirkėjas, apmokėjęs už prekę ar paslaugą, gaus kuponą skaitmeniniu formatu po apmokėjimo patvirtinimo. Pirkėjui automatiškai bus išsiųstas el. laiškas.  Apmokėjimas atliktas per Paysera, gali šiek tiek užtrukti, iki 5 min.
6. GARANTIJOS IR GR!ŽINIMAS
6.1. Norint grąžinti kuponą, tai galite tai padaryti per 14 dienų nuo įsigijimo dienos, tuo atveju jei kuponas nepanaudotas ir dar yra galiojantis. Norint Grąžinti kuponą reikėtų užpildyti formą paspaudus ant nuorodos https://savam.lt/index.php?route=account/return/add arba užėjus į paskyrą grąžinimai.

  • 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
    7.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
    7.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
     

Šioje svetainėje naudojami sausainėliai, tinkamui svetainės darbui užtikrinti.