Dėkojame, kad lankotės savam.lt internetinėje parduotuvėje. Ši Privatumo politika reglamentuoja puslapio www.savam.lt klientų ir lankytojų pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus ir tvarką.

Jūsų pateikti asmens duomenys www.savam.lt internetiniame puslapyje yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose ir nustatančiuose aktuose numatytomis taisyklėmis.

Lankytojai ir klientai, mūsų  puslapyje nurodydami savo Asmens duomenis, laikomi susipažinę ir sutinka, savam.lt jų duomenis valdytų ir tvarkytų šioje privatumo politikoje bei LR teisės aktais nustatytais tikslais. Mes galime rinkti, saugoti bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

Jūsų asmeninių duomenų naudojimas
Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:
• Interneto svetainei administruoti;
• Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
• turint Jūsų sutikimą siųsti Jums el. paštu mūsų naujienlaiškį, kuris, mūsų manymu, gali būti Jums įdomus (Jūs galite bet kada informuoti mus, jeigu nebenorite, kad naujienlaiškis būtų Jums siunčiamas);
• trečiosioms šalims suteikti statistinę informaciją apie mūsų vartotojus, tačiau ši informacija nebus naudojama jokiam atskiram vartotojui identifikuoti;
Be aiškaus jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.